Author Topic: ฝันว่าตนเองล้างหน้า หรือถูกจับต้องใบหน้าหรือฝัดหน้าด้วยแป้ง ทายว่า  (Read 2791 times)

ฝันว่าตนเองล้างหน้า หรือถูกจับต้องใบหน้าหรือฝัดหน้าด้วยแป้ง

ทายว่าจะหมดเคราะห์ หรือจะได้รับอุปการะจากผู้ใหญ่ในหน้าที่การงาน

หรือการวิ่งเต้นค้าขายเลขเสี่ยงโชค 18,16,17,117,718,716