Author Topic: จินตคณิต : คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเลขให้ลูกได้ด้วยตัวเอง  (Read 172 times)

siritidaphon

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 460
    • View Profile
คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่ง เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบวิชานี้เท่าไหร่ เพราะเป็นวิชาที่ดูยาก ซับซ้อน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีทัศนคติและความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุข ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ทำได้ในบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกได้ด้วยตัวเองดังนี้ค่ะ

1. สอนให้ลูกคิดแบบรวบยอด

ให้เด็กเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ การท่องจำเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล ดังนั้นต้องให้เด็กเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์ ให้รู้จักจำนวน การเพิ่มการลด โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเข้ามาช่วย เช่น ใช้วิธีเพิ่มแท่งไม้ในกล่องแล้วให้ลูกนับ มีการเพิ่ม ลด จำนวน แท่งไม้บ้าง แล้วถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น

2. สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ลูก

สอนลูกให้เข้าใจพื้นฐานของคณิตศาสตร์ เช่น 3-2 = 1 , 1+1 = 2 เป็นต้น เด็กๆ สามารถตอบได้ในช่วงเวลาอันสั้นๆ โดยใช้กระดานตัวเลขเข้าช่วย ชูภาพให้เด็กๆ ดู และให้เด็กตอบอย่างรวดเร็ว หากลูกไม่สามารถหาคำตอบได้ให้ใช้อุปกรณ์ของจริงช่วยในการนับ จะทำให้ลูกไม่เบื่อนั่นเอง


จินตคณิต : คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเลขให้ลูกได้ด้วยตัวเอง ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://www.cma.co.th/เรียนจินตคณิต