โปรแกรม แอพ แฟชั่น ธุรกิจ ดูหนัง ฟังเพลง ข่าว คือ อะไร

Technology เทคโนโลยี เป็นตันตัน => ซอฟต์แวร์ => : สมหมาย February 05, 2013, 09:59:06 PM

: Mastercam X6 Design สรุปดีไซน์ของโปรแกรมMastercam X6 เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
: สมหมาย February 05, 2013, 09:59:06 PM
Mastercam Design
เป็นโปรแกรม 3D CAD ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Mastercam ได้รวมความสามารถในการสร้างงานกัด, งานกลึง,งานเส้นลวดตัด และงานออกแบบ ต่างๆ
สร้างและแก้ไข รูปทรงเลขาคณิตได้ง่าย รวมไปถึงการออกแบบขั้นสูงเช่น NURBS curves และ suefaces, การเชื่อมโยง 2D และ 3D, ขยายพื้นที่ผิว, ผสม, ตัด, แยกและแล่ตัวแปร
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ออกแบบ
: Re: Mastercam X6 Design สรุปดีไซน์ของโปรแกรมMastercam X6 เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
: mylikenaja March 27, 2014, 04:31:14 PM
เป็นโปรแกรมที่ดีจัง