Market Places ตลาดขาย ของ ทุก สิ่ง อย่าง ดี มี คุณ ภาพ > Others ร้านค้าอื่นๆ

เคยติดเชื้อ Covid 19 ไปแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ

(1/1)

siritidaphon:
เป็นโควิดแล้วเป็นอีกได้ไหม? คำถามคาใจใครหลายๆ คนในช่วงที่สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย บางคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีการแพร่ระบายของเชื้อสายพันธ์ุใหม่มาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นคำถามที่ว่าติดโควิดแล้วติดอีกได้ไหม

สำหรับคำถามที่ว่า เป็นโควิดแล้วเป็นอีกได้ไหม เพิ่งหายจากโควิด จะติดอีกไหม คำตอบคือ มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ ในเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะเกิดโควิดสายพันธุ์โอมิครอน พบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะไม่มีการติดเชื้อซ้ำ ภายใน 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน แต่หลังจากนั้นมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากภูมิต้านทานในร่างกายตก กลับมาเทียบเท่ากับผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 มาก่อน ทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่ากัน

ส่วนข้อมูลการติดเชื้อซ้ำในโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จากการศึกษาข้อมูลทั่วโลกพบว่า มีการติดเชื้อซ้ำได้ภายใน 1-2 เดือนแรก มากถึง 10-20% มีการศึกษาดูค่า CT (Cycle threshold) หรือ ค่าการเพิ่มของสารพันธุกรรมไวรัสโควิด จากการตรวจ RT-PCR ผลการศึกษกพบว่า ค่า CT (Cycle threshold) ในผู้ป่วยลดลง และมีอาการขึ้นมาใหม่ จากเดิมที่ผู้ป่วยไม่มีไข้ กลับมามีไข้สูงอีกครั้ง

เคยติดเชื้อ Covid 19 ไปแล้วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://doctorathome.com/covid-19

Navigation

[0] Message Index

Go to full version