Market Places ตลาดขาย ของ ทุก สิ่ง อย่าง ดี มี คุณ ภาพ > Others ร้านค้าอื่นๆ

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคไต

(1/1)

siritidaphon:
ไตวาย หรือ ไตล้มเหลว เป็นภาวะที่ไตทั้งสองข้าง สูญเสียการทำงาน ทำให้ไม่สามารถขับของเสียในร่างกายออกทางปัสสาวะได้ ทั้งยังไม่สามารถควบคุมความสมดุล ของน้ำและเกลือแร่ต่างๆ ไม่สามารถสร้างฮอร์โมน ที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและไขกระดูกได้ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกาย

โดย ไตวายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามสาเหตุและระยะเวลาที่เกิด และไม่ว่าจะเป็นภาวะไตวายชนิดใด การเกิดอาการแทรกซ้อนล้วนมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้!!

ชนิดที่ 1: ไตวายเฉียบพลัน
คือ การที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือ 1-2 วัน หากได้รับการล้างไตและรักษาอย่างทันท่วงที ไตจะสามารถกลับมาฟื้นเป็นปกติได้ แต่ต้องระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายซ้ำได้ และไตจะค่อยๆ เสื่อมลงจนกลายเป็นไตวายเรื้อรัง

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคไต ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://doctorathome.com/disease-conditions/298

Navigation

[0] Message Index

Go to full version