Market Places ตลาดขาย ของ ทุก สิ่ง อย่าง ดี มี คุณ ภาพ > Others ร้านค้าอื่นๆ

สุขภาพดี โรคหอบหืด ดูแลอาการอย่างไรในช่วงหน้าฝน

(1/1)

siritidaphon:
ผู้ป่วยโรคหอบหืดดูแลตนเองในช่วงอากาศกำลังเข้าสู่ฤดูฝน อากาศชื้น ปัจจัยต่างๆที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต

โรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น

มลพิษทางอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น ร้อนจัด เย็นจัด ฝนตก อากาศแห้งหรือชื้น
เชื้อโรค
ไรฝุ่น
แมลงสาบ
เกสรดอกไม้ หญ้า
วัชพืช
ฝุ่นควันต่างๆ
น้ำหอม
น้ำยาหรือสารเคมี
สัตว์เลี้ยง
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ของผู้ป่วยโรคหอบหืด ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการไอ หายใจไม่สะดวก หากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การอักเสบเรื้อรังของหลอดลมนี้อาจนำไปสู่การเกิดพังผืดและการหนาตัวอย่างมาก ซึ่งมีผลทำให้มีการอุดกั้นของหลอดลมอย่างถาวร


สุขภาพดี โรคหอบหืด ดูแลอาการอย่างไรในช่วงหน้าฝน ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://สุขภาพ.cc/

Navigation

[0] Message Index

Go to full version