Author Topic: อุดมการณ์ คือ อะไร?  (Read 4170 times)

อุดมการณ์ คือ อะไร?
« on: March 07, 2012, 02:43:58 PM »
       วันนี้มาคิดคำคำ๑ ออก คือคำว่าอุดมการณ์ที่ใช้กันมากมายหลายอย่างหลายที่
จริงแล้วมันคืออะไรหนอ? บ้างก็ว่ามันเป็นแค่ฝันลมลมแล้งแล้ง บ้างก็ว่าเป็นแค่อุดมคติ

       แล้วเพื่อนหล่ะ คิดยังไงกับคำว่า "อุดมการณ์" ????