Author Topic: แอฟไอโฟน เช็คปริมาณคาเฟอีนในตัวคุณ Caffeine Zone™ 2  (Read 3161 times)       แพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนน์สเตท ได้พัฒนาแอฟพลิเคชั่นบนไอโอเอส เพื่อคำนวณปริมาณคาเฟอีนในร่างกาย
ซึ่งมันสามารถบอกได้ว่าเวลาไหนเราควรหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนที่จะเป็นผลเสียต่อร่างกาย เป็นแอฟที่ดีจริงๆ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://frankritter.com/caffeinezone/