Author Topic: ใบบัวบก-ตะไคร้’ ยับยั้งมะเร็งได้  (Read 3196 times)

 บัวบกและตะไคร้พืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

เนื่องจากในสารสกัดบัวบกมีกรดอะเซียติก  ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการทำลายตัวเอง

ส่วนสารสกัดจากตะไคร้ นั้น พบสารสำคัญ คือ ซิทรอล ที่มีฤทธิ์หยุดวงจรการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่

ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกสำหรับคุณสมบัติข้อนี้ของตะไคร้       :o ว้าวววว