Author Topic: ภาวะยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ (Gummy Smile) แก้ได้ด้วยการตกแต่งเหงือก  (Read 237 times)

guupost

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1396
  • View Profile


ภาวะยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ (Gummy Smile) อาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่มั่นใจเมื่อต้องยิ้ม หัวเราะ รวมไปถึงการสนทนากับฝ่ายตรงข้าม แต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันที่ก้าวหน้าขึ้น จึงสามารถรักษาภาวะนี้ด้วยการตัดเหงือกเพื่อแก้ไขได้

ลักษณะของผู้ที่มีภาวะยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ
ขอบเหงือกไม่สมมาตร หรือไม่กลมกลืนกัน เมื่อยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะ
ตัวฟันสั้นเกินไป
ในบางรายอาจเกิดจากการจัดฟันแล้วเหงือกร่น หรือทำศัลยกรรม อาทิเช่น ตัดปากกระจับ ทำให้ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะ

การประเมินภาวะยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ จะต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น โดยทันตแพทย์จะทำการตรวจช่องปากอย่างละเอียด พร้อมกับถ่ายภาพรังสี และตรวจสุขภาพเหงือก หากไม่พบความผิดปกติที่เหงือก ก็สามารถรักษาภาวะดังกล่าวได้ทันที
วิธีรักษาภาวะยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ
การรักษาภาวะนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่
1. การตัดเหงือกเพียงอย่างเดียวด้วยเลเซอร์ (Gingivectomy)
ในกรณีที่คนไข้มีระดับเหงือกสูงผิดปกติ ทันตแพทย์จะผ่าตัดตกแต่งเฉพาะขอบเหงือกส่วนเกินออก โดยการตัดเหงือกออกไปประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เพื่อให้เห็นฟันเต็มซี่ และทำให้ความยาวของฟันเพิ่มขึ้น
วิธีนี้จะดำเนินการโดยใช้เครื่องเลเซอร์ที่เรียกว่า Electrosurgery ที่สามารถตัดเหงือกออกได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 นาทีต่อฟัน 1 ซี่ และสามารถห้ามเลือดได้ในตัว มักนิยมนำมาใช้ตัดแต่งเหงือกบริเวณฟันบนด้านหน้า หลังการรักษาอาจรู้สึกเจ็บและบวมเพียงเล็กน้อย


2. การตัดแต่งเหงือกร่วมกับการกรอแต่งกระดูกหุ้มฟัน (Esthetic Crown Lengthening)
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีระดับของกระดูกหุ้มฟันสูง ต้องลดความสูงของกระดูกด้วยการผ่าตัดเหงือกออกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และกรอแต่งกระดูกด้านหน้าของรากฟันโดยผ่าตัดยกเหงือกทั้งหมดขึ้น เริ่มจากฟันกรามน้อยอีกด้านไปถึงอีกด้านโดยให้เหลือกระดูกปกคลุมรากฟันให้เพียงพอ วิธีนี้ใช้เวลานานกว่าวิธีแรกและต้องมีการเย็บแผล หลังการรักษาอาจพบอาการบวมหรือเจ็บปวดได้บ้าง

อ่านข้อมูลวิธีการตัดเหงือกต่อได้ที่
เว็บ : https://www.honestdocs.co/treatments-of-gummy-smile

GregoryAmugs

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 66181
  • View Profile

GregoryAmugs

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 66181
  • View Profile
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт

GregoryAmugs

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 66181
  • View Profile

GregoryAmugs

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 66181
  • View Profile
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт