Author Topic: ดัชนีหุ้น  (Read 3595 times)

ดัชนีหุ้น
« on: May 10, 2012, 09:38:36 AM »
ดัชนีหุ้นไทย 9พ.ค.55 ปรับตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน

จากปัจจัยลบของกลุ่มประเทศในยูโรโซน โดยปิดที่ระดับ 1,207.25 จุด ลดลง 23.79 จุด

 หรือ 1.93% มูลค่าการซื้อขาย 40,811 ล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามต่างประเทศที่กังวลการเปลี่ยนทางการเมืองของประเทศกรีซและฝรั่งเศส

 ซึ่งอาจจะกระทบกับการปฏิบัติตามมาตรการรัดเข็มขัดและการขอรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

จากสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ)