Author Topic: เทศกาลโยนทารก  (Read 3183 times)

เทศกาลโยนทารก
« on: May 10, 2012, 09:11:19 AM »
เทศกาลโยนทารก เป็นเทศกาลของชาวอินเดียในเมืองโชลาปูร์ ประเทศอินเดีย

 โดยชาวฮินดูและชาวมุสลิมจัดพิธีกรรมโยนเด็กๆ อายุประมาณ 2 ขวบ รวบมือและเท้า เขย่า ตัวในอากาศก่อนโยนลง

 จากที่สูงจากชั้นบนของหลังคาสุเหร่าบาบา อูเมอร์ ดูร์กา ซึ่งมีความ สูงกว่า 15 เมตร

 ลงมายังผ้าที่มีเหล่าผู้ใหญ่ชายหนุ่ม 14 คน ขึงรับอยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นประเพณี ที่ปฏิบัติกันมานานเกือบ 700 ปี

 ด้วยความเชื่อว่าจะทำให้เด็กสุขภาพดี และนำโชคดีมาสู่ ครอบครัว


ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง3