Knowledge ความรู้ > กฏหมาย ทนาย หัวหมอ

สินสมรส น่ารู้!!

(1/1)

ฉันชื่อความรัก:
สินสมรสคือทรัพย์สินที่สามีภรรยาทำมาหาได้ในระหว่างสมรสกันอยู่ หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือ ทรัพย์ที่สามีภรรยาหรือหาเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว สินสมรสเหล่านี้จะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของสามีและภรรยาคนละครึ่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าฝ่ายไหนเป็นคนทำมาหาได้เป็นจำนวนเท่าใด ได้แก่ ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มาในระหว่างการสมรสอย่าง เงินเดือน โบนัส เงินจากการถูรางวัลลอตเตอรี่ เช่น สามีเป็นนักธุรกิจมีรายได้เดือนละหลายล้านบาท ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร ทำให้ไม่มีรายได้ ดังนั้นสินสมรสของสามีภรรยาคู่นี้ก็คือ รายได้ที่สามีมาได้ทั้งหมด หากต้องมีการแบ่งกันก็ต้องนำมาแบ่งกันคนละครึ่ง ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยหนังสือที่ระบุว่าให้เป็นสินสมรส

เช่น สามีเอาเงินส่วนตัว 5 แสนบาท ไปลงทุนค้าขายกับเพื่อน ได้ส่วนแบ่งมา 8 แสนบาท สามีมีสิทธิหักเงิน 5 แสนบาทคืนเป็นสินส่วนตัว และที่เหลือ 3 แสนบาทถือเป็นสินสมรส

Navigation

[0] Message Index

Go to full version