Author Topic: แอฟไโฟน แจ้งเตือนคนสอดแนมใน iPhone / iPad / iPod ของคุณ และแจ้งผ่านทางอีเมล์ทันทีที่มีรูปของผู้สอดแน  (Read 3405 times)

สำหรับฟังค์ชั่นของแอพนี้ มีดังนี้

- ถ่ายรูปคนมาเล่นไอโฟนเรา
- ไอคอนแสดงจำนวนของการพยายามสอดแนม
- การแจ้งเตือนอีเมลทันทีพยายามสอดแนมโปรแกรมนี้จะแสดงให้คุณเห็นผู้ทสอดแนมบน iPhone, iPod ของคุณและ iPad ด้วยกล้องหน้า และส่งอีเมล์แจ้งเตือน

สำหรับเรื่องความปลอดภัยของโปรแกรมี้ ได้มีการตั้งรหัสผ่านเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สอดแนมที่กระทำผิดไม่ได้ลบหลักฐาน

เว็บไซด์ http://itunes.apple.com/us/app/who-snooped-catch-snoopers/id486586030?mt=8