Author Topic: ใหม่ ไม้เบลฟี่ ความเซ็กซี่เริ่มที่ก้น ของเล่นใหม่ใช้ถ่ายด้านหลัง  (Read 3025 times)

ถือว่าเป็นกระแสดังในโลกออนไลน์ขณะนี้ในต่างประเทศกับไม้เบลฟี่(belfie)
ที่แก้ปัญหาจากการถ่ายรูปด้านหลังที่คนส่วนมากต้องพึ่งพากระจกถ่าย

แต่ไม้เบลฟี่นี้แก้ปัญหาได้โดย สามารถโค้งงอตามข้อต่อของไม้ เพื่อให้ง่าย
ต่อการถ่ายรูปในทุกรูปแบบ และทุกสรีระ ถ่ายออกมาเซ็กซี่แน่นอน

สนนราคาที่ประมากสองพันสี่ร้อยบาท หาสนใจก็สั่งซื้อได้ที่
http://www.belfiestick.com/

อยากรู้จังว่า belfie มาจากคำว่า bottom หรือเปล่าที่แปลว่าก้น เพื่อนคิดว่ายังไง?