Author Topic: คลิปวิดีโอ แสดงสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เปิดโลกทัศน์  (Read 5443 times)


คลิปวิดีโอ แสดงสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สำหรับคนที่รักคณิตศาสตร์จะทำให้รักมันยิ่งขึ้น หากเด็กดูจะได้มีแรง
บันดาลใจ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็จะเปิดโลกทัศน์คุณมากขึ้น ได้ดูในสิ่ง
ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน มาดูกันเลยครับ :D
BEAUTY OF MATHEMATICS on Vimeo

ที่มาจาก : http://vimeo.com/77330591