Author Topic: วันนี้มาพูดถึงเรื่อง การกล้าที่จะคิดและลงมือทำอย่างยิ่งยวด  (Read 2697 times)

คนเราจะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่แค่ทำไปอย่างงั้น
ยิ่งงานใหญ่ๆ ยิ่งต้องมีใจ และคิดจนเห็นภาพที่สำเร็จ
วางเป้าหมายที่ชัดเจน อย่างที่เขาบอกว่า
Quote
อย่าเปลี่ยนเป้าหมายเมื่อเกิดปัญหา แต่จงเปลี่ยนวิธีการดีกว่า แล้วไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้

หลายคนเมื่อเจออุปสรรคก็ท้อง่าย แต่อย่าถอยละกัน จงก้าวผ่านไปให้ได้
และจงมีใจที่เข้มแข้งอย่างแท้จริง ว่าจะต้องทำให้ได้ เราต้องทำได้
ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ มันอยู่ใกล้แค่เอื้อม ลองเปิดใจ ลงมือทำ
โฟกัสอย่างจริงจังในเป้าหมาย  ;)