Author Topic: Mastercam X6 Design สรุปดีไซน์ของโปรแกรมMastercam X6 เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม  (Read 2473 times)

สมหมาย

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
    • View Profile
Mastercam Design
เป็นโปรแกรม 3D CAD ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Mastercam ได้รวมความสามารถในการสร้างงานกัด, งานกลึง,งานเส้นลวดตัด และงานออกแบบ ต่างๆ
สร้างและแก้ไข รูปทรงเลขาคณิตได้ง่าย รวมไปถึงการออกแบบขั้นสูงเช่น NURBS curves และ suefaces, การเชื่อมโยง 2D และ 3D, ขยายพื้นที่ผิว, ผสม, ตัด, แยกและแล่ตัวแปร
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ออกแบบ

mylikenaja

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
เป็นโปรแกรมที่ดีจัง