Author Topic: แมธเธโลจี ศาสตร์แห่งตัวเลข  (Read 4806 times)

นักออกแบบตัวเลขอธิบายว่า "เลขศาสตร์" ที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นวงกว้างนั้น เน้นเรื่องผลรวมของเลขทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ก็นำตัวเลขทุกตัวมาบวกกัน จนได้ผลรวมที่เป็นเลขตัวนึงและตัวเลขนั้นมีความหมายอย่างไร แต่สำหรับ ศาสตร์ "แมธเธโลจี " นั้น ไม่ได้สนใจเรื่องผลรวมเลย เพราะสนใจที่ตำแหน่งของตัวเลขนั้นๆ และความหมายของกลุ่มตัวเลขนั้นๆ และสำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ "ความเหมาะสมต่อตัวบุคคล" เพราะว่าคนแต่ละคนมีอาชีพ วัย และความต้องการที่แตกต่างกัน และตาม ศาสตร์แมธเธโลจีนั้น มันก็หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่ต่างกันด้วย ดังนั้น นักออกแบบตัวเลข "แมน แมธเธโลจี" ต้องร้อยเรียงตัวเลขเพื่อคนหนึ่งคนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ อาชีพ อายุ ฯลฯ

เน้นที่ความเป็น "ปักเจกชน" และความต้องการของแต่ละช่วงในชีวิต

        ด้วยเหตุที่แต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง มีเป้าหมายไม่เหมือนกัน มีหน้าที่ อาชีพและความรับผิดชอบต่างๆ กันไป ส่งผลให้มีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการอธิบายคำว่า "ปัจเจกชน" การออกแบบตัวเลข (อาทิ เบอร์โทรศัพท์) จึงจำเป็นต้องแตกต่างไปด้วยตามความต้องการ เหล่านั้น คือ ตัวเลขกลุ่มที่ได้รับการออกแบบเพื่อบุคคลใด จะเหมาะสมกับเขาหรือเธอ ไม่สามารถเอาตัวเลขกลุ่มนี้ (เบอร์โทรศัพท์) ไปให้กับบุคคลอื่นได้

        ตัวเลขที่เหมาะสมกับตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงตามจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น เลขของนักเรียนนักศึกษากับเลขของผู้บริหารบริษัท นั้นต่างกันสิ้นเชิง เพราะความต้องการในช่วงชีวิตที่ต่างกัน แม้กระทั่งเป็นผู้บริหารของบริษัทในสายงานที่ต่างกัน เช่น บริษัทโฆษณากับบริษัทประกันภัย ตัวเลขก็ต่างกันเช่นกัน หรือกรณีเลขของ ตำรวจ/ทหาร กับนักบัญชี ดูตามหน้าที่แล้วเห็นว่า ตำรวจนั้นจำเป็นต้องมีการปะทะกับคนอื่นๆ เลขก็จะมีความหนักกว่าเลขของนักบัญชีที่ต้องการความละเอียด และไม่ต้องลงแรงปะทะมาก

เป็นวิทยาศาสตร์ สถิติสามารถพิสูจน์ได้

        แม้ผลจากการทำนายตัวเลขด้วย"ศาสตร์แมธเธโลจี"นั้น จะมีความหมายคล้ายคลึงกับ "โหราศาสตร์" อย่างน่าประหลาดใจ แต่นักแสดงหนุ่มก็ย้ำว่า แมธเธโลจีนั้นไม่ใช่โหราศาสตร์แต่อย่างใด หากแต่เป็นศาสตร์ ที่ใด้รับการพิสูจน์จากตัวเลขด้านสถิติ

        นักออกแบบตัวเลขของเรานั้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ ชอบสังเกต ค้นคว้าหาข้อมูลจากสิ่งรอบตัว และเก็บข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ จากหลายแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล ที่สามารถตั้งข้อสันนิษฐานและผ่านการ  พิสูจน์ได้ออกมาเป็นบทสรุป การสังเกตเป็นแค่จุดเริ่มต้น ที่นำไปสู่การพิสูจน์ โดยนำข้อมูลเหล่านั้นเก็บลงในคอมพิวเตอร์ เข้าระบบและประมวลผล โดยแมนได้ศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวเลขแต่ละตัวและสถิติมากว่า 6 ปี และยังคอยเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์ในหลากหลายหัวข้อต่อไปเรื่อยๆ

       นักแสดงหนุ่มกล่าวทิ้งท้ายว่า "ตัวเลขทุกตัวเลขนั้นเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ มีความหมายและส่งผลได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ขึ้นอยู่กับการร้อยเรียง เลขที่แวดล้อม และความเหมาะสมกับเจ้าของหมายเลข" ดังนั้นศาสตร์แมธเธโลจีหรือศาสตร์แห่งการออกแบบตัวเลข จึงเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนพลังงานชีวิตด้านบวกของ "ปักเจกชน"

       หมายความว่าตัวเลขหนึ่งชุดนั้นที่เหมาะสมกับบุคคลหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าจะดีอีกสำหรับอีกคนหนึ่ง และที่สำคัญคือการร้อยเรียงตัวเลขไม่ใช่แค่นำเลขที่ดีกับเราไปวางรวมๆกันเพราะอาจทำให้ความหมายกลายไปส่งผลทางด้านลบแทนทางที่ดีสมควรมาตรวจกับทางแมธเธโลจีเพื่อความมั่นใจว่าเลขที่ได้ถูกตรวจและออกแบบให้คุณอย่างเหมาะสมที่สุดแล้ว

       ก่อนจากกัน "แมน แมธเธโลจี" ได้ฝากกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจมาให้แฟนๆได้รับรู้กัน นั่นคือ "กลุ่มตัวเลขนางงาม เลขผู้เข้าประกวดความงาม" และ "กลุ่มเลขที่มักจะอยู่ในคนหน้าตาดี" ดังนี้

กลุ่มเลขนางงาม เลขผู้เข้าประกวดความงาม

        กลุ่มเลขสถิติของนางสาวไทยและการประกวดความงามอื่นๆ จากอดีตถึงปัจจุบันที่มีความน่าสนใจ
จากการรวบรวมทางสถิติ ผู้ชนะการประกวดมักมีเลข 3 อยู่ในหมายเลขประกวด อาทิ 13 31 33 35 36 ซึ่งเลข 3 เป็นเลขของผู้ชาย จึงเหมือนเป็นการดึงดูดให้บรรดาคุณผู้ชายให้ชอบเเละโหวตให้บรรดาสาวงามเหล่านี้ เช่น ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สวมหมายเลข 13 ตอนได้ตำแหน่งนางสาวไทย และเช่นเดียวกับ ป๊อป อารียา ชุมสาย สิริโสดาสวมหมายเลย 33


กลุ่มเลขที่มักจะอยู่ในคนหน้าตาดี

        หลายคนคงอยากใช้เลขที่บ่งบอกถึงความหน้าตาดีบุคลิกดี ซึ่งกลุ่มเลขนี้ก็ คือ 9 และ 2 อย่างไรก็ตามจะหน้าตาดี สวยฉลาด แบบเซ็กซี่ แบบหวานๆ หล่อเนียบ หรือมีเสนห์แรง นั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของเลขกลุ่มนี้ด้วย เมื่อมีเลขนี้แล้ว ของแถมคือจะมีใจรักการช่วยเหลือและบริการผู้อื่นเป็นเลิศ

        สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่า "ตัวเลขทุกตัวเลขนั้นเปรียบเหมือนเหรียญสองด้าน คือมีความหมายและสามารถส่งผลได้ทั้งด้านดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าจะไปอยู่กับบุคคลใด" ซึ่งตรงกับความหมายของศาสตร์ แมธเธโลจี ที่ว่าคือ ศาสตร์แห่งการออกแบบตัวเลข ซึ่งสามารถขับเคลืื่อนพลังงานชีวิตด้านบวกของ "ปักเจกชน"


« Last Edit: May 14, 2013, 09:56:10 pm by nาjเrา »