Author Topic: เหตุการณ์เครื่องบินตกที่ปากีสถาน  (Read 1180 times)

การจากการลงจอดท่ามกลางฝนฟ้าคะนอง
ตอนนี้พบกล่องดำแล้ว ซึ่งการตกคน 127 คนเสียชีวิต
ทางการพร้อมให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต
เหตุเครื่องบินตกนี้เป็นครั้งใหญ่ครั้งที่สองในปากีสถาน