Author Topic: Chromium คืออะไร??  (Read 1647 times)

Chromium คืออะไร??
« on: March 03, 2013, 03:51:54 pm »
Chromium คือ โครงการการสร้างเบราเซอร์แบบ open-source ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้านความภัย ความเร็ว และความเสถียรกว่า เบราเซอร์อื่น ๆ โดยทำให้ผู้ใช้งานได้ประการณ์ในการท่องเว็บ
ที่เหนือกว่า

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการนี้ ก็คือ http://www.chromium.org/  ซึ่งภายในเว็บไซต์ประกอบ
ไปด้วยเอกสารทางด้านการออกแบบ, สถาปัตกรรม, ข้อมูลการทดสอบ และคู่มือการใช้งานต่างๆ เพื่อทำให้
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และทำงานกับโค๊ดบน Chromium.

ผู้ที่อยู่เบืองหลังและให้การสนับสนุนโครงการนี้ก็คือ กูเกิล ซึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือ กูเกิลโครมเว็บเบราเซอร์นั่นเอง
โดยปัจจุบันนี้มีผู้ใช้โครมเว็บเบราเซอร์เป็นจำนวนมาก โดยมีข้อดีหลายๆอย่างกว่าเบราเซอร์อื่นเลยทีเดียว